REZERVACIJE: johann.franck@johannfranck.hr
REZERVACIJE: 091 7838 153

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„MOET LOVE“

Organizator

Tvrtka Edmond Studio d.o.o., Preradovićeva ulica 17, Zagreb, OIB: 58620374301, organizira nagradni natječaj “MOET LOVE“ na službenom Johann Franck Instagram profilu  https://www.instagram.com/johannfranck/ (u daljnjem tekstu „Organizator“).

Opis nagradnog natječaja

“MOET LOVE“ je nagradni natječaj koji se organizira u promotivne svrhe Organizatora

Natječaj traje od 9.2.2021. do 16.2.2021. u 23:59h

Natječaj se organizira za sve punoljetne korisnike Instagrama s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Instagram profila (@johannfranck)

Za sudjelovanje u natječaju, sudionici moraju u komentar fotografije tagirati jednu osobu, te kreativno napisati čemu će nazdraviti s Moet šampanjcem.

U natječaju će biti odabran sveukupno 1 pobjednik, odnosno 1 komentar od 1 korisnika (korisnik dobiva nagradu za sebe i za tagiranu osobu), koji će dobiti nagradu i to prema kriteriju: najkreativniji odgovor

Dobitnikće biti objavljen najkasnije 10 dana nakon završetka nagradnog natječaja na službenoj Instagram stranici Organizatora u polju za komentare i u story najavi.

Pravila i ograničenja

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni sudionici registrirani na Instagramu s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja se na taj način od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama.

Fond nagrada

U okviru natječaja “MOET LOVE” predviđene su sljedeće nagrade:

Nagrada – Šampanjac Moët & Chandon Brut Imperial 0,75 l + 2 zlatne čaše za šampanjac

Isporuka nagrada

Organizator će pobjednicima dostaviti sve informacije o nagradi nakon što je stupio u kontakt s njima.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može stupiti u kontakt sa sudionicima koji su u natječaju osvojili nagradu.

  1. Ostale odredbe

Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.

Sudionici će o eventualnom prekidu natječaja biti obaviješteni putem službenog Instagram profila @johannfranck

Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.

Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika Natječaja u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu Natječaja.

Komentiranjem fotografije u skladu s ovim Uvjetima, Sudionici dobrovoljno i izričito pristaju da osobne podatke koje su dostavili, obrađuje Organizator, kao i drugi subjekti koji obrađuju osobne podatke u ime Organizatorausvrhu provođenja Natječaja i distribucije nagrade. Svaki sudionik može povući svoj pristanak bez navođenja razloga i bez ikakvog negativnog utjecaja na njega. Nakon povlačenja pristanka, Sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.

Organizator izjavljuje da je natječaj organiziran od strane organizatora i ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Instagrama. Instagram nema odgovornost za sudionike u natječaju. Organizator će prezentirati sve podatke, informacije ili suglasnosti sudionika u svrhu njihovog sudjelovanja u natječaju.

Pravila se objavljuju na web stranici Organizatora (https://johannfranck.hr/), gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja na način koji omogućuje njihovo pohranjivanje i reprodukciju.

Za slučajeve koji nisu regulirani ovim uvjetima, primjenjuju se pravila primjenjivog hrvatskog zakonodavstva.

Nadležni sud u Zagrebu ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika

Ova pravila stupaju na snagu od 9. veljače 2021. godine.