PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „MEĐUNARODNI DAN KAVE“

 1. Organizator

Tvrtka Edmond Studio d.o.o., Preradovićeva ulica 17, Zagreb, OIB: 58620374301, organizira nagradni natječaj „MEĐUNARODNI DAN KAVE“ na službenom Johann Franck Instagram profilu  https://www.instagram.com/johannfranck/ (u daljnjem tekstu „Organizator“).

 1. Opis nagradnog natječaja
 • „MEĐUNARODNI DAN KAVE“ je nagradni natječaj koji se organizira u promotivne svrhe Organizatora
 • Natječaj traje od 1.10.2020. u 12 h, do 5.10.2020. u 00:00 h.
 • Natječaj se organizira za sve punoljetne korisnike Instagrama s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Instagram profila (@johannfranck)
 • Za sudjelovanje u natječaju, sudionici moraju u komentar fotografije tagirati jednu osobu, te napisati njihove kreativne prijedloge za savršenu kavu.
 • U natječaju će biti odabrano sveukupno 6 pobjednika, odnosno 3 komentara od 3 korisnika (korisnik dobiva nagradu za sebe i za tagiranu osobu), koji će dobiti nagradu i to prema kriteriju: najkreativniji odgovor
 • Dobitnici će biti objavljeni najkasnije 10 dana nakon završetka nagradnog natječaja na službenoj Instagram stranici Organizatora u polju za komentare i u story najavi.
 1. Pravila i ograničenja
 • Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni sudionici registrirani na Instagramu s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.
 • Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja se na taj način od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama.
 1. Fond nagrada

U okviru natječaja „MEĐUNARODNI DAN KAVE“ predviđene su sljedeće nagrade:

 1. Nagrada – 2 x Franck Jubilarna Intense kava 250 g, 2 x set šalica za kavu*
 2. Nagrada – 2 x Franck Jubilarna Sensual kava 250 g, 2 x set šalica za kavu *
 3. Nagrada – 2 x Franck Jubilarna Original kava 250 g, 2 x set šalica za kavu*

*Set šalica za kavu sadrži 3 šalice, 3 tanjura, 1 čašu.

 1. Isporuka nagrada
 • Organizator će pobjednicima dostaviti sve informacije o nagradi nakon što je stupio u kontakt s njima.
 • Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može stupiti u kontakt sa sudionicima koji su u natječaju osvojili nagradu.
 1. Ostale odredbe
 • Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.
 • Sudionici će o eventualnom prekidu natječaja biti obaviješteni putem službenog Instagram profila @johannfranck
 • Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.
 • Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika Natječaja u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu Natječaja.
 • Komentiranjem fotografije u skladu s ovim Uvjetima, Sudionici dobrovoljno i izričito pristaju da osobne podatke koje su dostavili, obrađuje Organizator, kao i drugi subjekti koji obrađuju osobne podatke u ime Organizatora u svrhu provođenja Natječaja i distribucije nagrade. Svaki sudionik može povući svoj pristanak bez navođenja razloga i bez ikakvog negativnog utjecaja na njega. Nakon povlačenja pristanka, Sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.
 • Organizator izjavljuje da je natječaj organiziran od strane organizatora i ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Instagrama. Instagram nema odgovornost za sudionike u natječaju. Organizator će prezentirati sve podatke, informacije ili suglasnosti sudionika u svrhu njihovog sudjelovanja u natječaju.
 • Pravila se objavljuju na web stranici Organizatora (https://johannfranck.hr/), gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja na način koji omogućuje njihovo pohranjivanje i reprodukciju.
 • Za slučajeve koji nisu regulirani ovim uvjetima, primjenjuju se pravila primjenjivog hrvatskog zakonodavstva.
 • Nadležni sud u Zagrebu ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika

Ova pravila stupaju na snagu od 1. listopada 2020.